KONTAKTY

Adresa: MŠ Damborského 3, 841 01 Bratislava

Telefón: 02 / 6436 59 68

E-mail: msdamborskeho3@gmail.com

http://premium-wordpress-themes.org/

Riaditeľka MŠ

Mgr. Ingrid Duban
Telefón: 02 / 6436 59 68
E-mail: msdamborskeho3@gmail.com

Vedúca školskej jedálne

Emília Štefeková
Telefón: 02 / 6436 59 68
E-mail: damborskeho.jedalen@gmail.com